Nieuw account?    Vergeten?   
 
 
 
 
 
 

Veelgestelde vragen

 

Wij zijn Herenboeren aan den Drecht, een coöperatie met leden uit de buurt van Leimuiden / Kaag en Braassem, maar ook verderop uit het Groene Hart, onder andere Leiden, Alphen aan den Rijn en Aalsmeer. Wij runnen als coöperatieve gemeenschap een kleinschalig gemengd boerenbedrijf. Een boer is aangesteld voor de dagelijkse werkzaamheden op het bedrijf.

Met onze eigen boerderij proberen we grip krijgen op wat we eten en de wijze waarop dat geproduceerd wordt. Samen gaan we dit avontuur aan en doen we ervaring op rondom ‘samen duurzaam voedsel produceren’.

We hebben ons best gedaan om de meestvoorkomende vragen op een rijtje te zetten. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt. Wil je je vraag stellen aan één van onze Herenboeren? Aan de rechterkant van deze pagina kun je deze in het formulier kwijt. 

Is alles duidelijk en al je vragen zijn beantwoord, dan nodigen we je van harte uit om kennis te komen maken met het leven als Herenboer in Leimuiden! Laat je gegevens achter via onderstaande knop en we nemen snel contact met je op.

Meld je hier aan!

 

 
herenboeren-de-vlinderstrik-1024x576-1024x585

Heb je een vraag aan of over Herenboeren aan den Drecht? Stel deze via onderstaand formulier, dan nemen we contact met je op. 

 

Beveiligingscode Beveiligingscode

Duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel

 
Wat eet je als Herenboer?

De leden beslissen gezamenlijk wat ze willen eten. De coöperatie stelt elk jaar een teeltplan vast. De grond van de Herenboerderij bepaalt wat er in technische zin aan groenten en fruit verbouwd kan worden. Maar het zijn de bodem, de seizoenen en de wensen van de Herenboeren, die bepalen wat er daadwerkelijk op die grond verbouwd gaat worden en welke dieren er gehouden worden. Er worden bij ons ongeveer 50 soorten groenten verbouwd, staan appel-, peren-, perzik- en notenbomen en lopen varkens, kippen en runderen voor vlees en eieren. Vanzelfsprekend eten de Herenboeren dus met de seizoenen mee. Het is de bedoeling per week in ieder geval vijf soorten groenten van het land te halen. Onze ervaring is dat er, met de groente alleen al, ongeveer 3/4e van de verse voedselbehoefte van de leden kan worden voorzien. 

 
Kun je als vegetariër ook meedoen?

Ja, als vegetariër kun je zeker ook meedoen. Je kunt ervoor kiezen om alleen groenten, fruit en eieren af te nemen. Je betaalt dan een lager maandelijks bedrag dan iemand die ook vlees afneemt. Op dit moment maken we onderscheid tussen twee soorten van afname, namelijk: inclusief vlees en vegetarisch.

 
Hoe wordt de kwaliteit van de producten gewaarborgd?

Fruit en groenten worden wekelijks geoogst. De meeste aarde en de overtollige bladresten blijven achter op de boerderij. Dit wordt gecomposteerd of is lekker voor de dieren. We streven ernaar zo weinig mogelijk te verspillen. Dit betekent dat producten met een afwijkende vorm of maat, of met een plekje of vlekje, niet worden weggegooid. Producten van ondermaatse kwaliteit worden verwerkt tot veevoer.

We slachten de dieren niet zelf. Dat laten we over aan een professionele slager, die werkt conform de hygiënevoorschriften van de Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). 

Per product worden afwegingen gemaakt over waar precies de grens ligt tussen goede en ondermaatse kwaliteit. Dit wordt samen met de boer bepaald. 

 
Werkt een Herenboerderij biologisch?

Biologisch is een officieel door SKAL verleend keurmerk en wordt commercieel gebruikt. Iedereen die een biologisch product koopt bij een boer, speciaalzaak of supermarkt, weet dan dat het voldoet aan de criteria van het keurmerk. Een Herenboerderij streeft geen commercieel doel na en heeft daarom geen belang bij een keurmerk. 

De producten die we aankopen zijn wél biologisch. Het is onderdeel van onze zoektocht naar de ‘meest duurzame vorm van landbouw’. We noemen het zelf ook wel natuur gedreven landbouw.

We vinden transparantie en grip op de methode momenteel het belangrijkste sturingselement. Vraag gestuurd voedsel produceren, zo natuurlijk mogelijk; dat is wat ons drijft. 

We zoeken naar de draagkracht van de bodem voor voedselproductie, uitgaande van een gezonde bodem in een gezond landschap. Het gebruik van middelen wordt hierbij zoveel mogelijk voorkomen. En mocht het noodzakelijk zijn, dan gebruiken we niet chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen, die in de biologische landbouw zijn toegestaan.

 
Wat is natuurgedreven en natuurinclusief?

Herenboeren willen gezond en duurzaam voedsel. Daarom kiezen ze ervoor geen chemische middelen en kunstmest te gebruiken. Dat lijkt sterk op de biologische landbouw, maar een Herenboerderij gaat nog een stap verder. Natuurinclusieve landbouw is een vorm van landbouw die op alle fronten rekening houdt met de natuur, door deze niet alleen optimaal te gebruiken, maar ook te sparen en te verzorgen. Uiteindelijk moet dat leiden tot een landbouw die het milieu minder belast en zorgt voor verbetering van de biodiversiteit op het land. Zorg voor de bodem is de basis van natuur-inclusieve landbouw. Op een Herenboerderij willen we de natuur in haar kracht zetten, en dat we daar dan ook nog gezond en heerlijk van kunnen eten is natuurlijk mooi meegenomen!

Naast natuurinclusief is de Herenboerderij ook circulair, ook wel kringlooplandbouw genoemd. We streven naar een gesloten cirkel met zo min mogelijk input van buitenaf. Vraaggestuurde productie waarbij eventuele overschotten gebruikt worden als diervoer, geruild worden met andere Herenboerderijen of er wordt een goed doel voor gevonden. De producten van een Herenboerderij worden niet verkocht. 

Ook regeneratieve landbouw is van toepassing, een vorm waarbij er actief wordt gewerkt aan een gezonde bodem en deze het uitgangspunt vormt voor gezond voedsel.

 

Hoe werkt het?

 
Waar haal ik mijn producten op?

Er zijn verschillende manieren om de distributie te regelen. Je kunt zelf naar de Herenboerderij gaan, maar foodpoolen (met Herenburen) is ook een mogelijkheid. Voor de leden staat op zaterdag rond het middaguur het uitgifteteam klaar om de geoogste groenten en fruit, geraapte eieren en soms ook het vlees uit te geven.

De ervaring leert dat het langskomen op de boerderij, om een gevulde krat groenten op te halen, verreweg de leukste manier is om samen met anderen van het land te kunnen meegenieten. 

 
Hoe worden de besluiten binnen de coöperatie genomen?

Er is een door de leden verkozen bestuur, dat samen met de boer de dagelijkse gang van zaken bespreekt. Voor grote beslissingen zoals investeringen (de begroting) of het teeltplan is de instemming van de leden nodig. Minimaal eenmaal per jaar is er een Algemene Leden Vergadering waarop deze beslissingen genomen worden.

Sommige uitgangspunten liggen vast. Zo blijven we altijd een coöperatieve Herenboerderij die groenten, fruit, vlees en eieren produceert op natuurinclusieve wijze. Meer informatie over de werking van de coöperatie is te vinden op de site van Herenboeren, gebaseerd op ervaringen uit de Herenboerenbeweging.

 
Hoeveel tijd kost het om Herenboer te zijn?

Hoeveel tijd je besteedt aan de Herenboerderij kan je zelf bepalen. 

Er is geen verplichting om iets te doen. Echter: "vele handen maken licht werk" en "voor niks gaat de zon op" is bij ons van toepassing. Maar de praktijk leert ook dat veel mensen het bij ons erg leuk vinden om regelmatig naar de boerderij te gaan. Op die manier genieten we samen van de transformatie van het landschap en al het heerlijks wat er op de boerderij gebeurt. 

Op onze Herenboerderij doen twee (parttime)boeren in loondienst (een deel van) het dagelijkse werk. Aan de leden wordt gevraagd om mee te helpen met klussen op de boerderij, werken op het land of voor ander vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, biodiversiteit, een workshop organiseren of het doen van rondleidingen.

 

 
Wie doet het dagelijkse werk op de boerderij?

Dit zijn de Herenboeren-boeren oftewel de agrarisch bedrijfsleiders van de Herenboerderij. De boeren zijn in loondienst. Hierbij zijn ook afspraken gemaakt over salaris, arbeidsduur, overwerk, arbeidsomstandigheden, secundaire arbeidsvoorwaarden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, enz. Het bestuur van de coöperatie Herenboeren aan den Drecht heeft jaarlijks, of zo vaak als nodig, een gesprek met de boer(en) waarin wordt geëvalueerd en eventuele leerpunten worden meegenomen in de afspraken voor de komende periode.

De algemene ledenvergadering van de coöperatie stelt jaarlijks een begroting en een werkprogramma met teelt en productieplan vast. Deze vormen de kaders voor de boeren. Voor de dagelijkse uitvoering krijgen zij mandaat om, binnen de begroting, uitgaven te doen. De hoogte daarvan wordt vooraf vastgesteld. Betalingen die daar bovenuit gaan, zullen worden verricht door de penningmeester van de coöperatie, samen met de voorzitter en de andere bestuursleden. De boeren wisselen regelmatig kennis uit met collega-boeren van andere Herenboerderijen.

 
Als de boer weggaat, stopt dan de Herenboerderij?

Een boer kan ziek worden of in drukke tijden extra hulp nodig hebben. In beide gevallen kan hij/zij hulp inroepen van omliggende Herenboerderijen of tijdelijk loonwerkers inhuren. Voor dat laatste biedt de begroting van de Herenboerderij ruimte.

We hebben uiteraard ook oog voor de mogelijkheid dat de boer afscheid van ons neemt. Het bestuur gaat dan in overleg met Herenboeren Nederland naar een oplossing zoeken. Stoppen met de Herenboerderij is niet aan de orde.

 
Hoe kan ik lid worden? Moet ik dan iets ondertekenen?

De manier om bij onze prachtige Herenboerderij toegelaten te worden, is door eerst uw interesse kenbaar te maken via het invullen en verzenden van het formulier op DEZE pagina. 

Het verzenden van het interesseformulier verplicht u niet om meteen lid te worden. Wanneer er een plek vrij is, krijgt u van ons meer informatie over het lidmaatschap. U neemt dan eerst kennis van de gewoonten en reglementen van de coöperatie, voordat u een verplichting aangaat. 

Hierna volgt de volgende stap met het daadwerkelijk ondertekenen van een certificaat en kunt u zich nu ook officieel een Herenboer noemen. 

Vrijblijvend meer weten over het lidmaatschap? Stuur dan een mail naar ecivresnedel.[antispam].@herenboerenleimuiden.nl. Wij nemen dan snel contact met u op. 

 

Financiën

 
Wat kost het?

Inrichting

Door eenmalig 2.500 euro te investeren word je voor onbepaalde tijd voor 1/250e deel eigenaar van de Herenboerderij. Eénpersoonshuishoudens en éénoudergezinnen voor wie het bedrag van één volledig ledencertificaat te hoog is kunnen een half ledencertificaat afnemen voor 1.250 euro. Via de inleg van alle coöperatieleden hebben we samen het startkapitaal van circa 450.000 euro bij elkaar gelegd om de Herenboerderij aan te leggen. 

Exploitatie (= contributie)

De exploitatiekosten van een Herenboerderij, de dagelijkse productiekosten van ons voedsel, (inclusief het salaris van onze agrarisch bedrijfsleiders, erfpacht van het land, zaai- en plantgoed, etc.) wordt door alle leden bijeengebracht via de contributie, in ruil daarvoor halen de leden wekelijks hun oogst op. Een indicatie voor dit bedrag per mond per week is ongeveer 15 euro voor een vleespakket en 12 euro voor een vegetarisch pakket. Dus voor 2 personen groenten is dit: 2 x €12,- x 4 weken = €96,- per maand.
De contributie wordt jaarlijks via de ALV vastgesteld en maandelijks geïnd via een automatisch incasso. Een huishouden bepaalt zelf voor hoeveel monden zij afneemt en kan dit aantal eens per jaar wijzigen. Een meerpersoonshuishouden neemt 2 tot 5 monden af en een eenpersoonshuishouden maximaal 1 mond.

Eten, welzijn en geluk als rendement

Wat een Herenboerderij levert is gezond, smakelijk voedsel, biodiversiteit en een gezonde bodem. De winst zit hem ook in het duurzame voedselsysteem dat leden met elkaar in stand houden en laten groeien.

 
Wat gebeurt er met mijn pakket als ik het een keer niet ophaal?

Een Herenboer ben je het hele jaar rond en je eet wat het land op dat moment geeft. Je kunt de afname van jouw pakket niet pauzeren voor bijvoorbeeld vakantie. Je kunt natuurlijk wel jouw oogst doneren aan bijvoorbeeld degene die op je huis of kat past tijdens jouw vakantie, of laat vrienden of familie meegenieten. 

We werken met een aanmeldsysteem voor het pakket en weten daardoor hoeveel er geoogst moet worden per uitgifte. Je naam staat er niet op, maar in principe blijft de groente die tijdens je afwezigheid niet geoogst wordt "gewoon" op het land staan.

Mocht de oogst toch té overvloedig zijn, dan kan het restant verwerkt worden tot veevoer of gaat naar een goed doel in de buurt. 

 
Kan ik mijn inleggeld terugkrijgen?

Als lid van de coöperatie ben je ondernemer, je loopt dus risico, maar nooit meer dan je inleg. In de tekst van de uitleg voor het lidmaatschap zijn deze risico’s op een rijtje gezet. De tekst krijg je toegezonden als je overweegt lid te worden en het contactformulier invult.

 
Kan ik stoppen als het niet bevalt?

Als je lid wordt, verklaar je minimaal 3 jaar lid te zullen blijven. 

 
 
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info
 
 
 
 

Contactgegevens

Vriezekoop Noord 4c
  2451 CS   Leimuiden   
 
ecivresnedel.[antispam].@herenboerenleimuiden.nl
http://www.herenboerenleimuiden.nl