Nieuw account?    Vergeten?   
 
 
 
 
 
 

LEADER subsidie projectpagina

 

Natuur inclusief boeren; Educatie, Bewustwording en Verbinding


Aanvraag LEADER subsidie

Vanuit onze coöperatie Herenboeren Aan den Drecht (HBAD) hebben we op 19 juni 2022, samen met Stichting Herenboeren Groene Hart (HBGH), een subsidieaanvraag gedaan bij LEADER. LEADER is een subsidieregeling die is bedoeld voor projecten gericht op het versterken van het landelijk gebied, door het behoud van de leefbaarheid van het platteland, het versterken van de sociale cohesie, en behouden/versterken van het voorzieningenniveau. Binnen Leader hebben o.a. Gemeente Kaag en Braasem, Provincie Zuid-Holland en de EU aan ons de subsidie beschikbaar gesteld.

Ga voor meer info over het hele programma en andere initiatieven naar: Leader-netwerk-nederland.org

 

Wat gaan wij doen met deze subsidie?

De door HBAD en HBGH gevraagde subsidie draagt bij aan het volgende door ons geformuleerde doel:

“Het vergroten van de bekendheid met en betrokkenheid van mensen bij natuur inclusief boeren, dat stad en land met elkaar verbindt en gezondheid bevordert”.


We gaan zowel intern- (HBAD) als meer extern gericht (HBGH) actief met educatie, bewustwording en verbinding aan de slag. Het projectplan is opgesteld met inbreng van de (sub)commissies Biodiversiteit, Samen, Activiteiten, Communicatie, Fondsenwerving en kartrekkers van HBGH.
Het projectplan omvat wel 30 verschillende activiteiten waaronder aanschaf van een verrijdbare keuken (voor o.a. workshops over voeding), planten van hagen en monitoring van het leven in onze sloten (biodiversiteit), tot kennismakingsevenementen met omwonenden, workshops voor kinderen, en strategieontwikkeling (o.a. Boer-en-Visie).


Om hoeveel subsidie gaat het?

De gevraagde subsidie is EUR 40.000,-- (Gemeente Kaag & Braasem (10k), provincie Zuid-Holland (10k) en het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (20k). Vanuit HBAD en HBGH is daarbij een vrijwillige inzet van onze leden voorzien van omgerekend EUR 60.000,- (circa 2.750 uur). Door heldere rapportage over de uitgevoerde activiteiten, behaalde resultaten, en de daartoe gemaakte en betaalde kosten, de beste uren en het aantal deelnemers, kunnen we kosten declareren tot genoemde EUR 40.000,--.  

De (sub)commissies Biodiversiteit, Samen, Communicatie, Fondsenwerving en kartrekkers van HBGH gaan we dit organisatorisch oppakken. 

Wij hopen samen, mede door de verkregen subsidie, de komende anderhalf jaar nog meer leuke, leerzame en vooral ook gezellige activiteiten te kunnen organiseren voor leden, potentieel nieuwe leden en omwonenden, rond natuur inclusief boeren, biodiversiteit, gezondheid en verbinding. 

Namens HBGH (Myra de Bruijn) en HBAD Fondsenwerving (Michael Leito)

 

 

Urenregistratieformulier vrijwilligers

2023-02-06-23-14-22-Window

 

Vul hieronder de gegevens van je bijeenkomst in om vrijwilligersuren op te geven voor LEADER. 

 

 

Logo-Leader

LEADER wordt mede mogelijk

Logo-K-B-kleur-JPG

gemaakt door:

PZH-basislogo-2024x672-RGB-1-0

 

EUflag-yellow-high

 
 
 
 

Contactgegevens

Vriezekoop Noord 4c
  2451 CS   Leimuiden   
 
ecivresnedel.[antispam].@herenboerenleimuiden.nl
http://www.herenboerenleimuiden.nl