Nieuw account?    Vergeten?   
 
 
 
 
 
 

Media

 

Foto's / video's

 Foto's en video's worden alleen geplaatst indien vrij van rechten bij:
  • t.b.v. een nieuwsbericht voor op de website
  • t.b.v. opname in een fotoalbum (Google)  

Foto's voor in een nieuwsbericht

De resolutie van foto's die in een nieuwsbericht moeten worden geplaatst mogen ook worden verkleind (min 600 pixels breed, ideaal vanaf 1400 pixels). 

Foto's voor een fotoalbum

Je kan foto's die je zelf hebt gemaakt bij een activiteit sturen naar etisbeW.[antispam].@herenboerenleimuiden.nl via WeTransfer, een album in GooglePhoto's maken en delen, of een andere uploadservice.

Het aantal foto's is onbeperkt. Wel is het verstandig om de minder gelukte foto's eruit te halen. Stuur wel altijd de originele foto's (originele resolutie, bestandsnaam, inclusief metadata zoals opname datum/tijd), dus zoals je deze direct uit je camera of smartphone download. Andere foto's die zijn verkleind of waarvan de metadata ontbreekt worden (meestal) niet geplaatst. 

De foto's worden geplaats in een fotoalbum (Google) welke toegankelijk is via het besloten deel van de website (menu Foto's en video's). Verwijzingen (links) naar andere abums op internet worden niet geplaatst.

Video's

Je kunt eventueel ook een zelfgemaakte video naar ons opsturen via WeTransfer. Video's worden pas ná toetsing door de redactie geplaatst op het YouTube account van Herenboeren aan den Drecht.

Toelichting privacywetgeving

De privacywet is streng als het gaat om het publiceren van persoonlijke informatie van anderen. Foto’s vallen daar ook onder. Tegelijk kent de wet ook een belangrijke uitzondering die gaat over informatievoorziening, zoals bij journalistieke berichtgeving. Een sportclub kan prima verslag doen van een wedstrijd of bijeenkomst en daar foto’s van publiceren. In principe is het maken van foto’s in de openbare ruimte en het publiceren van die foto’s in de krant, het verenigingsblad of op de website van de vereniging dus toegestaan. De fotograaf moet zich wel rekenschap geven van de belangen die de gefotografeerde mensen zouden kunnen hebben. In AVGtermen heet dit dat publicatie uit hoofde van een gerechtvaardigd belang is en dat dit belang afgewogen moet worden tegen het belang van de gefotografeerde persoon. Bij twijfel is het beter vooraf om toestemming te vragen. Zeker bij externe publicatie. Binnen onze coöperatie gaan we erg zorgvuldig om met het publiceren van foto’s. Mocht iemand toch bezwaar hebben tegen de publicatie van zijn of haar foto op de (gesloten of openbare) website dan verwijderen wij de foto.

 
 
 
 

Contactgegevens

Vriezekoop Noord 4c
  2451 CS   Leimuiden   
 
ecivresnedel.[antispam].@herenboerenleimuiden.nl
http://www.herenboerenleimuiden.nl